Ładowanie strony...
 
 
Artykuły - Artykuł

Prace na cmentarzach olęderskich

Czteroletni okres, jaki upłynął od momentu odnowienia cmentarzy olędrskich oraz ustawienia krzyży sprawił, że wymagają one okresowej konserwacji.
Corocznie, dwukrotnie w sezonie letnim (czerwiec, sierpień) wykaszane są chwasty i trawy na cmentarzach. Prace te wykonywane przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nekli na zlecenie kolejnych burmistrzów:
p. Mariana Balickiego i p. Romana Grochowskiego sprawiają, że cmentarze te wyglądają przyzwoicie.
Podczas spotkania założycielskiego Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarzy Olęderskich w Gminie Nekla w sierpniu 2004 r. Nadleśniczy z Czerniejewa p. dr Andrzej Spława-Neyman zobowiązał się do utrzymania w należytym stanie cmentarza w Nekli obok strzelnicy LOK. Z zobowiązania tego wywiązuje się z należytą starannością. Chwasty i trawy wykaszają również dwukrotnie w sezonie pracownicy Nadleśnictwa pod czujnym okiem leśniczego p. Macieja Kluczki.
Cmentarzem olęderskim w Barczyźnie opiekuje się Rada Duszpasterska i Ekonomiczna przy parafii św. Andrzeja Apostoła w Nekli. Przedstawiciele tej rady, państwo Krystyna i Wacław Markiewiczowie w czerwcu tego roku z własnej inicjatywy i za własne środki poddali konserwacji krzyż cmentarny w Barczyźnie.
Akcja konserwowania drewnochronem pozostałych krzyży przeprowadzona została w dniach 31 sierpnia i 7 wrzesnia 2009 r. Zajęli się tym państwo Barbara i Krzysztof Orliccy z Nekielki i niżej podpisany.
Utrzymaniem porządku na cmentarzach w okresie poprzedzającym Wszystkich Świętych w Zasutowie i Laskach (Gierłatowo) zajmuje się młodzież szkolna z Zasutowa pod kier. p. Mirosława Kowalskiego.
Liczymy na to, że w tym roku w akcje porządkowe w szerszym zakresie włączy się młodzież szkolna również na pozostałych cmentarzach.
Społeczny Komitet Renowacji Cmentarzy Olęderskich składa serdeczne podziękowania wszystkim wymienionym w tym materiale osobom oraz pozostałym, które swoją pracą przyczyniają się do tego aby utrzymać cmentarze olęderskie w godnym stanie.
Odrębne podziękowania kierujemy pod adresem proboszcza , ks. kanonika Ryszarda Golińskiego, który corocznie przed Wszystkimi Świętymi przysyła na cmentarz w Barczyźnie pokaźną ilość zapalanych zniczy.

W imieniu SKRCO
Jerzy Osypiuk