Ładowanie strony...
 
 
Artykuły - Artykuł

Posługi sakramentalne dla ewangelików w kościele katolickim

Dzięki uprzejmości prof. Darrola Busslera z USA i Mariana Buslera z Gdyni otrzymaliśmy fotokopie dokumentów, potwierdzajacych zawarcie związku małżeńskiego przez luterańskich przodków pana Darrola w kościele katolickim w Nekli w roku 1779.
Pozostałe dokumenty potwierdzają podawanie do chrztu ewangelickich dzieci w kościele katolickim.

Materiały te zamieszczamy za zgodą Family Search Intnl. i Parafii św.
Andrzeja Ap. w Nekli.


Wpis w katolickim rejestrze ślubow z Nekli - rok 1779, małżeństwo Valentina Busler (nazwisko pana młodego wpisano jako Buslewicz czyli "młody Busler") i Marianny Elisabethy Noskówny


Chrzest Marii Elżbiety 1780 r. córki Valentina Buslewicza (forma zapisu określająca syna Buslera) i Marii Elżbiety


Chrzest Jana Fryderyka 1782 r. syna Valentina Buslera i i Marii Elżbiety.


Zapis Valentini Buschler i Maria Elisabeth - 1791 r. jako rodzice chrzestni


Wpis chrztu Samuela z 1793 r. syna Valentina Busler (Buschler) i Marianny Elisabeth

 


Drzewo Rodziny Bussler/Busler